Adatvédemi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Webáruházgyár Kft.
Képviselő: Arató Péter Norbert – ügyvezető igazgató
Cégjegyzék szám: 01-09-973922
Adószám: 23694840-2-42

Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-64163/2013.

Az alábbi linkre kattintva az le is töltheti:
-> WEBÁRUHÁZGYÁR ADATKEZELÉSI MYILVÁNTARTÁS

A Webáruházgyár Kft. a poszter-plakat.hu webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-64163/2013. nyilvántartási számon jár el.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Webáruházgyár Kft. kezelje a Felhasználók a vásárlás során megadott személyes adatait. A Webáruházgyár Kft. kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Webáruházgyár Kft. ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
Felhasználói számára a Webáruházgyár Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat töröltessék.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
A Felhasználói adatokba kizárólag a Webáruházgyár Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Webáruházgyár Kft. harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Webáruházgyár Kft. a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Webáruházgyár Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Webáruházgyár Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A Webáruházgyár Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók általmegadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Webáruházgyár Kft. hálózat szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. A Webáruházgyár Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A Webáruházgyár Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 1 391‐1400
Tel.: +36 1 391‐1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu